Wat wilt u beoordelen?

  Reguliere cursusChauffeursdag

  Datum

  Cursusnaam

  Cursusplaats

  Naam cursist

  Geboortedatum

  Functie

  Naam werkgever

  Beoordeel iedere vraag met een rapportcijfer van 1 tot en met 10

  Vragen over de inhoud van de cursus

  Geef een rapportcijfer voor de opzet en structuur van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de gebruikte leermiddelen

  12345678910

  Vragen over de docent(en)

  Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale cursus?

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de leermiddelen die aan u zijn uitgereikt

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor gereedschappen/materialen die tijdens de cursus zijn gebruikt

  12345678910

  Algemene vragen over de cursus

  Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de cursusaccommodatie

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de faciliteiten, zoals koffie, thee en lunch

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de uitleg en begeleiding van deze dag

  12345678910

  Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale cursus?

  12345678910

  Geef hieronder aan hoe u de totale training heeft ervaren

  Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de cursus(sen)?

  Datum

  Cursusplaats

  Naam cursist

  Geboortedatum

  Functie

  Beoordeel iedere vraag met een rapportcijfer van 1 tot en met 10

  Algemene vragen over de chauffeursdag

  Geef een rapportcijfer voor de cursusaccommodatie

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de faciliteiten, zoals koffie, thee en lunch

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de uitleg en begeleiding van deze dag

  12345678910

  Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale chauffeursdag?

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de leermiddelen die aan u zijn uitgereikt

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor gereedschappen/materialen die tijdens de cursus zijn gebruikt

  12345678910

  Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale cursus?

  12345678910

  Vragen over onderdeel 1:

  Geef een rapportcijfer voor de docent

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

  12345678910

  Vragen over onderdeel 2:

  Geef een rapportcijfer voor de docent

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

  12345678910

  Vragen over onderdeel 3:

  Geef een rapportcijfer voor de docent

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

  12345678910

  Vragen over onderdeel 4:

  Geef een rapportcijfer voor de docent

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

  12345678910

  Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

  12345678910

  Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de cursus(sen)?