Wat wilt u beoordelen?

Reguliere cursusChauffeursdag

Datum

Cursusnaam

Cursusplaats

Naam cursist

Geboortedatum

Functie

Naam werkgever

Beoordeel iedere vraag met een rapportcijfer van 1 tot en met 10

Vragen over de inhoud van de cursus

Geef een rapportcijfer voor de opzet en structuur van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de gebruikte leermiddelen

12345678910

Vragen over de docent(en)

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale chauffeursdag?

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de leermiddelen die aan u zijn uitgereikt

12345678910

Geef een rapportcijfer voor gereedschappen/materialen die tijdens de cursus zijn gebruikt

12345678910

Algemene vragen over de cursus

Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de cursusaccommodatie

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de faciliteiten, zoals koffie, thee en lunch

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de uitleg en begeleiding van deze dag

12345678910

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale cursus?

12345678910

Geef hieronder aan hoe u de totale training heeft ervaren

Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de cursus(sen)?

Datum

Cursusplaats

Naam cursist

Geboortedatum

Functie

Beoordeel iedere vraag met een rapportcijfer van 1 tot en met 10

Algemene vragen over de chauffeursdag

Geef een rapportcijfer voor de cursusaccommodatie

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de faciliteiten, zoals koffie, thee en lunch

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de uitleg en begeleiding van deze dag

12345678910

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale chauffeursdag?

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de leermiddelen die aan u zijn uitgereikt

12345678910

Geef een rapportcijfer voor gereedschappen/materialen die tijdens de cursus zijn gebruikt

12345678910

Met welk rapportcijfer beoordeelt u de totale cursus?

12345678910

Vragen over onderdeel 1:

Geef een rapportcijfer voor de docent

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

12345678910

Vragen over onderdeel 2:

Geef een rapportcijfer voor de docent

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

12345678910

Vragen over onderdeel 3:

Geef een rapportcijfer voor de docent

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

12345678910

Vragen over onderdeel 4:

Geef een rapportcijfer voor de docent

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de inhoud van de cursus

12345678910

Geef een rapportcijfer voor de toepasbaarheid van de cursus in uw dagelijkse werk

12345678910

Heeft u nog opmerkingen of suggesties ter verbetering van de cursus(sen)?